Dla kogo?

Psychoterapia psychodynamiczna dla osób dorosłych

 

Oferta skierowana jest do osób cierpiących  m.in. z powodu:

 • obniżonego nastroju
 • depresji,
 • różnego rodzaju zaburzeń, m.in: lękowych, osobowości, odżywiania, snu
 • nerwic,
 • objawów psychosomatycznych,
 • trudności w relacjach międzyludzkich,
 • braku satysfakcji z życia,
 • niskiego poczucia własnej wartości,
 • kryzysów życiowych (m.in. utrata pracy, bliskiej osoby, zdrady, rozwodu)

 

 

 

 

 

Psychoterapia psychodynamiczna dla dzieci i młodzieży

 

Oferta skierowana jest do młodych osób borykających się z:

 • różnego rodzaju zaburzeniami, m.in.: o charakterze emocjonalnym, depresyjnym, nerwicowym i lękowym,
 • zaburzeniami zachowania,
 • zaburzeniami odżywiania,
 • trudnościami w nauce spowodowanymi słabą kondycją psychiczną,
 • trudnościami w relacjach interpersonalnych,
 • zaburzeniami obniżonego nastroju, poczucia osamotnienia, nudy i pustki oraz niskiej samooceny,
 • zaburzeniami psychosomatycznymi,
 • trudnościami adaptacyjnymi związanymi ze zmianą sytuacji życiowej (np. rozstanie rodziców, zmiana szkoły i przedszkola zmiana miejsca zamieszkania),
 • zachowaniami autodestrukcyjnymi,
 • nieśmiałością, izolacją,
 • nadpobudliwością psychoruchową, zespołem Aspergera,
 • trudnościami związanymi z treningiem czystości.

 

Psychoterapia uzależnień i współuzależnienia

 

Oferta skierowana jest do osób dorosłych i młodzieży  borykających się z problemem:

 • uzależnienia od alkoholu,
 • uzależnienia  od narkotyków,
 • uzależnienia od leków,
 • uzależnienia od hazardu,
 • uzależnienia od jedzenia,
 • współuzależnienia,
 • syndromu DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików),
 • syndromu DDD( Dorosłe Dzieci Dysfunkcyjne).