Dla kogo?

Psychoterapia psychodynamiczna dla osób dorosłych

 

Oferta skierowana jest do osób cierpiących  m.in. z powodu:

 • obniżonego nastroju
 • depresji,
 • różnego rodzaju zaburzeń, m.in: lękowych, osobowości, odżywiania, snu
 • nerwic,
 • objawów psychosomatycznych,
 • trudności w relacjach międzyludzkich,
 • braku satysfakcji z życia,
 • niskiego poczucia własnej wartości,
 • kryzysów życiowych (m.in. utrata pracy, bliskiej osoby, zdrady, rozwodu)

 

 

 

 

 

Psychoterapia uzależnień i współuzależnienia

 

Oferta skierowana jest do osób dorosłych i młodzieży  borykających się z problemem:

 • uzależnienia od alkoholu,
 • uzależnienia  od narkotyków,
 • uzależnienia od leków,
 • uzależnienia od hazardu,
 • uzależnienia od jedzenia,
 • współuzależnienia,
 • syndromu DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików),
 • syndromu DDD( Dorosłe Dzieci Dysfunkcyjne).